Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dodatkowe zadania objęte dofinansowaniem w ramach Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

Od kilku miesięcy bieżącego roku Wodociągi Dębickie starały się o rozszerzenie Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

Od kilku miesięcy bieżącego roku Wodociągi Dębickie starały się o rozszerzenie Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”.

Wnioskowane zmiany zakresu projektu zostały ostatecznie zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 15 listopada 2021 roku został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie.
Dzięki temu zakres rzeczowy Projektu został rozszerzony o 2 zadania: modernizację wydzielonych komór fermentacyjnych WKF na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy oraz budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I.

Wprowadzenie nowych zadań było możliwe dzięki wygenerowanym oszczędnościom w wysokości
2,9 mln zł netto.

Modernizacja komór fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków została zrealizowana w 2020 r., natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym ul. W. Macha w Dębicy o długości 943 mb będzie miała miejsce w 2022 r.

Przejdź do treści