Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Rozszerzyliśmy ponownie system jakości w Laboratorium Produkcji Wody

System jakości w naszym Laboratorium Produkcji Wody został po raz jedenasty zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego…

System jakości w naszym Laboratorium Produkcji Wody został po raz jedenasty zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Po przeprowadzonym w dniu 10 stycznia 2020 r.  audycie kontrolnym, wydana została decyzja rozszerzająca zatwierdzony zakres badań wody przeznaczonej do spożycia o siedem nowych parametrów. Jednym z nich jest wykrywanie bakterii grupy coli i E coli innowacyjną metodą Colilert. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu – zestawu Colilert, nasze laboratorium może w krótkim czasie (ok.20 godz.) zbadać obecność bakterii grupy coli i E coli nie tylko w dezynfekowanej wodzie przeznaczonej do spożycia, ale również w wodach studziennych i powierzchniowych. Firmie przyświeca zasada ciągłego doskonalenia. W pracy laboratorium wiąże się to między innymi z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji personelu, co ma odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach badań biegłości.

Na poniżych zdjęciach przedstawiono efekt oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli po 20-godzinnym okresie inkubacji:

Żółte zabarwienie celek to wskaźnik ilościowy bakterii grupy coli. Celki, które dodatkowo ,,świecą” ( fluoryzują) pod wpływem promieni UV świadczą o obecności Escherichii coli.

Przejdź do treści