Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

ZMIANA DANYCH ODBIORCY USŁUG

Osoba lub firma będąca stroną w umowie zobowiązana jest do powiadomienia Wodociągów Dębickich Sp. z o. o. o zmianie swoich danych w takich przypadkach jak:

  1. zmiana adresu doręczenia faktur i/lub korespondencji,
  2. zmiana adresu zamieszkania lub siedziby firmy,
  3. zmiana nazwiska lub nazwy firmy,
  4. zmiany zarządcy

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. z wnioskiem o zmianę danych osobowych w umowie.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami może być przekazany:

  • osobiście do siedziby Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.
  • listownie na adres ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
  • pocztą elektroniczną w formie skanów na adres bok@wodociagi.debickie.pl

Attachments

# Plik Wielkość pliku
1 Wniosek o zmianę danych osobowych w umowie 141 KB
Przejdź do treści