Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

INFORMACJE O NALEŻNOŚCIACH

Osoba, która chciałaby uzyskać informację o stanie należności powinna podać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

  • kod kontrahenta-jest to indywidualny numer nadany Odbiorcy, który można znaleźć na fakturze lub wezwaniu do zapłaty,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • adres nieruchomości, której dotyczą należności,

Informacje te zostaną udzielone osobiście w siedzibie firmy lub telefonicznie.

Przejdź do treści