Potwierdzenie kompetencji Laboratorium Produkcji Wody

Laboratorium Produkcji Wody w kwietniu bieżącego roku uczestniczyło w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 oraz w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii.

Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 16 kwietnia b.r, w obecności Burmistrza Miasta Dębica, pana Mariusza Szewczyka, Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Jacek Gil podpisał z Inżynierią Rzeszów SA kontrakt na modernizację dębickiej stacji uzdatniania wody – etap II.

Kolejne zadanie inwestycyjne rozpoczęte – modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II

Kontynuowane są działania inwestycyjne w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.


Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej

Nowa wersja naszej strony internetowej ma ułatwić wyszukiwanie interesujących informacji oraz zagadnień.

Ze strony możny aktualnie swobodnie korzystać zarówno na komputerze, jak i laptopie, smartfonie, czy tablecie.

Wodociągi Dębickie najlepsze na Podkarpaciu

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała „Wodociągom Dębickim” sp. z o.o. I miejsce w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz nominowała do ogólnopolskiego etapu konkursu…

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji

W dniu 24 września bieżącego roku oficjalnie przekazano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość…

Dębicka młodzież o projekcie unijnym, zrealizowanym przez Wodociągi Dębickie

W ramach Dni Funduszy Europejskich dębicka młodzież przedstawiła problem zanieczyszczenia świata oraz wskazała szansę na zmianę, jaką jest wykorzystanie innych niż tradycyjne metod…

Modernizacja SUW – etap I ukończona

W maju bieżącego roku zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy. Prace budowlane trwały rok. W ramach robót wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności…

Dodatkowe 6,5 mln dotacji na projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej…

Podpisana umowa na modernizację kanalizacji metodą bezwykopową

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową na ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania…

Przejdź do treści