x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

Nie odprowadzaj wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej
2016-06-22

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych.

Pracownicy Wodociągów Dębickich  na bieżąco monitorują sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy – wykonują przeglądy studni i przepompowni ścieków oraz  czyszczenie kanałów. Przy prowadzeniu prac konserwatorskich obserwują niekorzystny napływ wód deszczowych, które nie powinny dostawać się do kolektorów sanitarnych. Woda opadowa powoduje nadmierne zapełnianie kanałów, co doprowadzić może do wylania się nieczystości na terenach niżej położonych oraz „podraża” proces oczyszczania ścieków.

W celu wykrywania miejsc dopływu niepożądanych wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej pracownicy Wodociągów prowadzą tzw. zadymianie sieci. Wykorzystują do tego celu generator mgły. Gęsta mgła wtłaczana jest w rury kanalizacyjne pod małym ciśnieniem. Mgła ta jest całkowicie bezwonna i bezpieczna dla ludzi oraz zwierząt. Szybko rozchodzi się po sieci lub instalacji kanalizacyjnej, wychodząc na zewnątrz przez nieszczelności, studnie rewizyjne, czyszczaki, kratki itp.

Zadymianie pozwala na szybką lokalizację zakrytych w terenie studni rewizyjnych, rur, rynien, kratek, połączonych nieprawidłowo z siecią kanalizacyjną.

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostaje pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych. Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone zostaje ponowne „zadymianie”, które potwierdza usuniecie nieprawidłowości.


Fot.1–wydostająca się mgła z kratki przed garażem


Fot.2–wydostająca się mgła z rynny przy budynku

 

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14