x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

Ceny za wodę i ścieki bez zmian
2015-02-25

Od dnia 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./

 

  1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

 

- grupa I     -     gospodarstwa domowe

- grupa II    -     cele produkcyjne

- grupa III   -      inne cele

 

  1. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

 

  1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

             Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

 

  - grupa I    - gospodarstwa domowe         3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3

       - grupa II   - cele produkcyjne                 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3  

       - grupa III  - inne cele                             3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3  

 

         2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

         2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:

  - grupa I    - gospodarstwa domowe         4,14 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,47 zł/ m3

        - grupa II   - cele produkcyjne                 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,71 zł/ m3

        - grupa  III-  inne cele                              4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,71 zł/ m3

 

  1. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup ( I, II, III):

 

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza

                                        

5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,61 zł brutto

 

2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody   

        (ryczałt)

4,62 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  4,99 zł brutto

 

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków  w oparciu o wskazania wodomierza lub

       (ryczałt)

                                          4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,29 zł brutto

 

  1. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ  WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

 

Lp

 

 

 

Wskaźniki

 

 

 

Jednostka

 stężenia

 

 

Stężenie
dopuszczalne

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

 

1

2

3

4

5

1

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mgO2/dm3

700,00

0,3 x Kr przekr. x 4,36

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową

mgO2/dm3

1000,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

3

Chlorki

mgCl/dm3

500,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

4

Siarczany

mgSO4/dm3

300,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

5

Substancje rozpuszczone

mg/dm3

1000,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

6

Zawiesina ogólna

mg/dm3

350,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

7

Temperatura

oC

35

1,0 x Kr przekr. x 4,36

8

Substancje promieniotwórcze

mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

9

Wartość pH

pH

6,5-9,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

10

Azot amonowy

mgNNH4/dm3

60,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

11

Azot azotanowy

mgNNH3/dm3

50,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

12

Azot ogólny

mgN/dm3

120,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

13

Fosfor ogólny

mgP/dm3

12,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

14

Żelazo ogólne

mgFe/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

15

Rodanki

mgCNS/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

16

Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych (kompleksowych)

mgCN/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,36

17

Cyjanki związane /kompleksowe/

mgCN/dm3

3,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

18

Fenole lotne

mg/dm3

0,05

1,0 x Kr przekr. x 4,36

19

Detergenty(substancje powierzchniowo czynne)

mg/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

20

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

50,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

21

Wanad

mgWd/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

22

Srebro

mgAg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,36

23

Mangan

mgMn/dm3

0,8

5,0 x Kr przekr. x 4,36

24

Ołów

mgPb/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,36

25

Rtęć

mgHg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,36

26

Miedź

mgCu/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,36

27

Cynk

mgZn/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

28

Kadm

mgCd/dm3

0,1

5,0 x Kr przekr. x 4,36

29

Chrom ogólny

mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,36

30

Nikiel

mgNi/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

31

Suma metali ciężkich

mg/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

32

Bor

mgB/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

33

Magnez

mgMg/dm3

30,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

34

Arsen

mgAs/dm3

0,20

5,0 x Kr przekr. x 4,36

35

Potas

mgK/dm3

40,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

36

Sód

mgNa/dm3

400,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

37

Chlor wolny

mgCl2/dm3

5,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

38

Siarczki

mgS/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,36

39

Dwusiarczek węgla

mgCS2/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,36

40

Alkohol metylowy

mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

41

Nafta

mg/dm3

10,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

42

Karbid

mgCaC2/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

43

Trójchloroetylen

mgCHCICCI2/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

44

Alkaloidy

mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

45

Cukier

mg/dm3

150,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

46

Aldehyd mrówkowy

mgHCHO/dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

47

Akrylonitryl

mg/dm3

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

48

Trójnitrotoluen

MgC6H2H2(NO2)3/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,36

49

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

15,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

                    Kr przekr. - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń obliczana wg wzoru:

                       kr.= (S rzecz : S dop. ) -1

                    gdzie,    

S rzecz.        – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3]

S dop.         – stężenie dopuszczalne [mg/dm3]

                   4,36 - cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

  • Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  • Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

  1. STAWKI  OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 

  1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

 

77,32 zł netto + 8% VAT = 83,51 zł brutto

 

  1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

 

77,32 zł netto + 8% VAT = 83,51 zł brutto

 

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14