Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

W Dębicy woda bezpieczna

Informujemy, że woda którą dostarczamy do naszych Odbiorców spełnia wszelkie wymagania prawne. Ciągły monitoring oraz stosowane procesy uzdatniania wody zapewniają jej najwyższą jakość oraz potwierdzają pełne bezpieczeństwo.

Informujemy, że woda którą dostarczamy do naszych Odbiorców spełnia wszelkie wymagania prawne. Ciągły monitoring oraz stosowane procesy uzdatniania wody zapewniają jej najwyższą jakość oraz potwierdzają pełne bezpieczeństwo. Wydajność naszej Stacji Uzdatniania Wody do obecnego zapotrzebowania mieszkańców w wodę jest wystarczająca.

Jakość wody ujmowanej z rzeki Wisłoki jest systematycznie monitorowana i weryfikowana pod względem bezpieczeństwa dostaw wody. Kontrolę jakości wody na bieżąco prowadzi nasze Laboratorium Produkcji Wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Parametry wody są także regularnie kontrolowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid).

Przejdź do treści