Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową zakończona

25 maja bieżącego roku podpisano protokół odbioru dla zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopową w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

25 maja bieżącego roku podpisano protokół odbioru dla zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopową w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.
Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Generalnym Wykonawcą była firma Zakład Robót Melioracyjno – Kanalizacyjnych HYDROBUD.

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacją studni i komór na terenie miasta Dębicy. Zmodernizowane zostały odcinki sieci w ulicach: Osiedle Matejki, Łysogórska, Sobieskiego, Leśna, Rynek, Żuławskiego, Wielopolska, Ogrodowa, Park Skarbka Borowskiego, Głowackiego ,Rondo, Bojanowskiego, Legionów, Szaley Groele, Świętosława, Strumskiego, Grunwaldzka, Cmentarna, Karłowicza.

Dokonano także renowacji 148 istniejących studni, wymieniono ponad 65 włazów oraz przebudowano 40 studni w ramach robót dodatkowych. Łączna długość zmodernizowanej sieci to ponad 3,5 km.

Wartość całej inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

Zdjęcia z prac modernizacyjnych:

Przejdź do treści