Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zakończono Modernizację Stacji Uzdatniania Wody

17 maja bieżącego roku na Stacji Uzdatniania Wody miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

17 maja bieżącego roku na Stacji Uzdatniania Wody miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II”, realizowanego w ramach Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Zadanie współfinasowane było ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Inwestycja została zrealizowana przez generalnego Wykonawcę firmę Inżynieria Rzeszów SA. Obejmowała modernizację sieci technologicznych, które w większości funkcjonowały od początku istnienia Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

Zostały wymienione:

  1. Rurociąg DN 600 doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiorników kontaktowych do starej studni wody czystej.
  2. Dwa rurociągi ssawne ( DN 400 i DN600) łączące studnię wody czystej z pompownią wysokiego tłoczenia.
  3. Rurociągi przesyłowe wraz ze spustami w komorze zasuw zbiorników kontaktowych.
  4. Stary rurociąg awaryjny wody surowej  DN 300 na DN 400 na odcinku pompownia wody surowej – osadnik wstępny.
  5. Dwa rurociągi DN 500 na odcinku osadnik wstępny – budynek mieszaczy.

Ponadto  na rurociągach zostały zamontowane 2 mieszacze statyczne z bezpośrednim dawkowaniem koagulantu dla szybszego mieszania wody z roztworami reagentów, co jest bardzo istotne w procesach uzdatniania wody. Natomiast w  zbiornikach cylindrycznych zostały zamontowane mechaniczne mieszadła śmigłowe, wolnoobrotowe w celu przyspieszenia powstawania kłaczków i łączenia się ich w większe aglomeraty czyli procesu flokulacji.

Po zakończeniu wszystkich prac została wykonana nowa nawierzchnia z asfaltu i kostki brukowej.

Wartość całej inwestycji to prawie 3,8 mln zł.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pozwoli na zminimalizowanie awaryjności rurociągów w przyszłości.  Ponadto układ technologiczny zyskał możliwość wykonywania prac konserwacyjno – remontowych bez konieczności przerywania procesu uzdatniania wody.

Zdjęcia z prac modernizacyjnych:

Przejdź do treści