Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Kompetencje Laboratorium Produkcji Wody potwierdzone

Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w porównaniach międzylaboratoryjnych QWAS, organizowanych przez firmę LGC Proficiency Testingz Wielkiej Brytanii w zakresie badań mikrobiologicznych wody oraz w badaniach biegłości SILESIALAB 2022, które obejmowały oznaczanie liczby progowej oraz identyfikację smaku i zapachu wody.

W kwietniu bieżącego roku nasze Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w porównaniach międzylaboratoryjnych QWAS, organizowanych przez firmę LGC Proficiency Testingz Wielkiej Brytanii w zakresie badań mikrobiologicznych wody oraz w badaniach biegłości SILESIALAB 2022, które obejmowały oznaczanie liczby progowej oraz identyfikację smaku i zapachu wody.

We wszystkich oznaczanych wskaźnikach uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki.

To kolejne prestiżowe, obiektywne i niezależne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji naszego laboratorium oraz wiarygodności uzyskiwanych wyników badań wody.

Przejdź do treści