Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I”

W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I, w ramach Projektu pn. „ Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października bieżącego roku. Wartość zawartej umowy to ponad 1,05 mln zł. W ramach zadania zostanie wybudowana metodą przewiertu kanalizacja o długości ponad 1 km, w tym długość sfinansowana w ramach Projektu to około 0,9 km.

Nadzór inwestorski, zgodnie z zawartą również w dniu 15 kwietnia br. umową, sprawować będzie Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa.

Przejdź do treści