Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Samochód specjalistyczny GAMKOMBI

Pojazd GAMKOMBI to samochód specjalistyczny, przeznaczony do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków. Udrażnia kanały za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Ma możliwość jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

Pojazd GAMKOMBI to samochód specjalistyczny, przeznaczony do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków. Udrażnia kanały za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Ma możliwość jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. Może czyścić nawet największe dębickie kanały – do 800 mm.

Zakupiony został w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Dostawca: firma GAMON TRUCKS sp. z o.o. z Rybnika

Przejdź do treści