Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV

Pod koniec grudnia 2021 roku odebrano roboty budowlane, związane z rozpoczętym w marcu 2021 r. II etapem modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

Pod koniec grudnia 2021 roku odebrano roboty budowlane, związane z rozpoczętym w marcu 2021 r. II etapem modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna przeprowadziła renowację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV o średnicy o łącznej długości ponad 1,7 km w ulicach: Brzegowa, Rzeczna i Łąkowa o średnicy 600, 500 i 400 mm. Dodatkowo wykonano przebudowę (renowację) 31 studni.
Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 1,5 mln zł.

Przejdź do treści