Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową

W pierwszych tygodniach grudnia 2021r. zakończono kolejny etap modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

W pierwszych tygodniach grudnia 2021r. zakończono kolejny etap modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy”.

Wykonawca – Firma Blejkan S.A. wykonał przebudowę betonowego kanału istniejącej kanalizacji sanitarnej metodą krakingu.

Kraking polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką.
W przypadku modernizacji, wykonywanej dla Wodociągów Dębickich poszerzono kanał w ulicy Rzeszowskiej i Wielopolskiej ze średnicy 200 mm na 300 mm. Nowy rurociąg wciągany był równocześnie z głowicą rozszerzającą. Firma Blejkan SA zmodernizowała w ten sposób prawie 650 mb dębickiego kanału oraz przebudowała 24 szt. studni kanalizacyjnych. Wartość wykonanych robót to nieco ponad 900 tys. zł.

Prace udało się wykonać „po cichu”, minimalizując uciążliwości związane z robotami budowlanymi dla mieszkańców miasta, co jest charakterystyczne dla tej metody.

Przejdź do treści