Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Potwierdzenie kompetencji Laboratorium Produkcji Wody

Laboratorium Produkcji Wody w kwietniu bieżącego roku uczestniczyło w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 oraz w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii.

Laboratorium Produkcji Wody w kwietniu bieżącego roku uczestniczyło w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 oraz w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii. Zakres badań obejmował oznaczanie jedenastu parametrów fizykochemicznych oraz wykrywanie bakterii beztlenowych w wodzie. Badania polegały na przeprowadzeniu analiz jednakowych próbek wody otrzymanych przez laboratoria w tym samym czasie
We wszystkich oznaczanych wskaźnikach uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki.
Jest to kolejne, obiektywne i niezależne potwierdzenie kompetencji naszego laboratorium, wiarygodności uzyskiwanych wyników, a tym samym dowód na wysoką jakość badań
i rzetelny nadzór nad produkowaną przez nas wodą.

Przejdź do treści