Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy

Platforma zakupowa – Postępowanie ID450634: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przejdź do treści