Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji

W dniu 24 września bieżącego roku oficjalnie przekazano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość…

W dniu 24 września bieżącego roku oficjalnie przekazano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość inwestycji przekroczyła 20 mln zł netto z czego 16,7 mln zł sfinansowano dotacją z Funduszu Spójności.

Zadanie dotyczyło między innymi przebudowy i rozbudowy węzłów: mechanicznego, biologicznego oraz gospodarki osadowej.

Generalnym Wykonawcą była Inżynieria Rzeszów S.A., która realizowała roboty przy udziale 18 podwykonawców.

Modernizacja oczyszczalni pozwoli na podwyższenie efektywności usuwania azotu ogólnego i piasku, zapewni oszczędności wody i energii, usprawni pracę istniejących obiektów i podwyższy niezawodność eksploatacyjną oczyszczalni.

Zadanie inwestycyjne wspófinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Przejdź do treści