Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja SUW – etap I ukończona

W maju bieżącego roku zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy. Prace budowlane trwały rok. W ramach robót wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności…

W maju bieżącego roku zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy. Prace budowlane trwały rok.  

W ramach robót wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności 3000 m3 wraz rurociągami technologicznymi.

Wymieniono pompy w pompowni pośredniej, przebudowano budynek filtrów węglowych, zmodernizowano układu mieszaczy oraz wymieniono istniejące rurociągi technologiczne.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Integral” sp. z o.o. w Rzeszowie.

Zadanie inwestycyjne wspófinansowane jest środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Jego realizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców aglomeracji związanych z ilościową  oraz ciągłą dostawą wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej przepisami prawa jakości.

Wartość inwestycji wyniosła  5.,7 mln zł netto, w tym dotacja 3,3 mln zł.

Przejdź do treści