Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dodatkowe 6,5 mln dotacji na projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej…

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację  projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Postępowania przetargowe oraz aktualizacja kosztorysów na zadania, które nie zostały rozpoczęte, wykazały, że rozszerzenie projektu o 10 mln zł (w tym 6,5 mln dotacji) jest niezbędne dla osiągnięcia założonych celów. Nasze starania zostały zakończone sukcesem i  25 czerwca bieżącego roku zawarty został z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie korespondencyjnym Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Nowa wartość  kosztów kwalifikowanych Projektu to 44,3 mln zł, w tym 28,3 mln dotacji z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.  Wydłużony został również termin realizacji projektu o 1 rok to jest do 31 grudnia 2022 r.

Przejdź do treści