Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Podpisana umowa na modernizację kanalizacji metodą bezwykopową

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową na ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania…

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bez wykopową na ulicy Kosynierów Racławickich w  Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej  Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 14 maja 2020 r. został podpisany  kontrakt na realizację inwestycji z FHU INSTBUD Stanisław Boguta sp. j z Nieznanowic. Prace wykonywane będą od czerwca do września 2020r.

 Modernizacja kanalizacji sanitarnej polegać będzie na wprowadzeniu do kanałów specjalnego elastycznego rękawa. Materiał rękawa pod działaniem lampy UV zostanie utwardzony Zaletą tego sposobu renowacji kanałów jest szybki czas inwestycji, mała uciążliwość dla mieszkańców Dębicy oraz ograniczona ingerencja w środowisko naturalne.

Przejdź do treści