Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

WHO potwierdza – COVID-19 nie przenosi się przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa…

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii koronawirusa. Według WHO ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez system zaopatrzenia w wodę jest niskie. Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne (raport WHO).

Koronawirusy występują u ludzi i zwierząt od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.

Takie procesy uzdatniania stosowane są na dębickiej Stacji Uzdatniania Wody. Oprócz koagulacji i filtracji nasza woda poddawana jest procesowi dwustopniowej dezynfekcji przy pomocy chloru gazowego i dwutlenku chloru oraz naświetlania promieniami UV, które skutecznie eliminują tego typu wirusy i bakterie. Ponadto dezynfekcja końcowa związkami chloru zabezpiecza wodę  przed jej ewentualnym wtórnym skażeniem w sieci.

W związku z zaistniałą sytuacją Wodociągi Dębickie zabezpieczyły dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach. Zamknęliśmy nasze obiekty dla ludzi, przychodzących z zewnątrz. Woda dostarczana mieszkańcom Dębicy spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. W sposób ciągły prowadzimy kontrolę jakości.

Przejdź do treści