Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Inżynier Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 453 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF -13,6 MB

Formularze do wypełnienia – plik rtf – 97 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 1 i zmiana SIWZ – plik PDF – 2,04 MB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 2 – plik PDF – 199 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 344 kB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 440 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści