Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 4,18 MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF -18,1 MB
Załącznik nr 2 do OPZ Plan sytuacyjny – plik PDF – 4,71 MB
Załącznik nr 3 do OPZ Dokumentacja projektowa – plik zip – 1,29 GB
Załacznik nr 4 do OPZ Decyzja pozwolenia na budowę – plik PDF – 2,02 MB
Załącznik nr 5 do OPZ Przedmiary robót – plik zip – 32,0 MB
Załączniki do wypełniania – plik zip – 401 kB

Platforma zakupowa ID:181019 – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 1 – plik PDF – 2,51 MB
Załącznik nr 1 do pytań 1 – plik rtf – 71,4 kB
Załącznik nr 2 do pytań 1 – dokumentacja do pytania 13 – plik zip- 283  MB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 2 – plik PDF – 605 kB
Załącznik do pytań 2 – plik PDF – 49,2 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 3 oraz sprostowanie do zapytań nr 1 – plik PDF – 6,57 MB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami 4 – plik PDF – 987 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami 5 – plik PDF – 906 kB

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert – plik PDF – 324 kB
Załącznik do ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert – plik PDF- 69,1 KB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 6 – plik PDF – 11,3 MB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 6 – Wzór umowy po zmianach – plik PDF – 457 kB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 6 – Plan – zakresu robót drogowych – plik PDF – 664 kB
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 6 – Załącznik nr 5 do IDW – plik PDF – 218 kB
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 6 – Załącznik nr 5 do IDW edytowalny – plik rtf – 134 kB
Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 6 – Lokalizacja zastawek kanałowych – plik PDF – 1,53 MB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 7 – plik PDF – 1,58 MB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na 7 – Errata do zapisów w ST-00 – plik PDF – 61,5 kB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7 – Załącznik nr 5 do IDW – plik PDF – 218 kB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7 – Załącznik nr 5 do IDW – edytowalny- plik rtf – 138 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 8 – plik PDF – 1,87 MB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 8 – Errata do specyfikacji technicznej ST-06_01 – plik PDF – 116 kB  – błędny plik
Poprawiony plik (01.02.2019 r.): Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 8 – Errata do specyfikacji technicznej ST-06 01 – plik PDF -116 kB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 8 – Lokalizacja zasuw wrzecionowych – plik PDF – 608 MB
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 8 Rzut Ob_18 – plik PDF – 23,7 MB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 9 – plik PDF – 455 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniemi 10 – plik PDF – 1,19 MB
Zapytania wraz z wyjaśnieniemi 11 – plik PDF – 488 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniemi 12 – plik PDF – 1,58 MB
Zapytania wraz z wyjasnieniami 13 – plik PDF – 0,98 MB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami 14 – plik PDF – 951 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami 15 – plik PDF – 330 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 713 kB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I – plik PDF – 773 kB
Informacja o unieważnieniu części II – plik PDF – 386 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści