Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

„Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05 ) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2018.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF –  1,09 Mb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 14,50 Mb

Formularze do wypełnienia – plik RTF -23,40 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kategorie
powrót
Przejdź do treści