Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Robotniczej 4 i 6 w Dębicy

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 556 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 20,2 MB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 64,0 kB

Projekt budowlany – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Robotniczej nr 4 i 6 w Dębicy” plik ZIP – 14,4 MB

UWAGA! – W dniu 08.03.2017 r.  dokonuje się zmiany treści SIWZ.

Informacja o zmianie treści SIWZ – plik PDF – 846 kB

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 2,01 MB

Nowe formularze do wypełnienia – plik RTF – 67,2 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 352 kB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 412 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści