Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF –  416,07 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 1,09 Mb

Formularze do wypełnienia – plik RTF -442,7 kB

UWAGA! -Dokonuje się zmiany treści SIWZ. Oferty należy składać wg. zamienionych dokumentów:

Informacja o zmianie treści SIWZ – plik PDF – 443,88 kB

Zmienione ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 464,39 kB

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 1,09 MB

Formularze do wypełnienia – po zmianach plik RTF -442,56 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kategorie
powrót
Przejdź do treści