Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w Dębicy (kompleks III)

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF –  1,95 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – .1,32 Mb

Formularze do wypełnienia – plik RTF -507,49 kB

Dokumentacja techniczna – plik ZIP –  43 Mb – (dodano brakujący rysunek w projekcie budowlanym oraz wykonawczym – plan sytuacyjny przepompownia PS-3)

Zakres zamówienia – plik PDF – 530,98 kB

Zapytania i odpowiedzi – plik PDF – 369,47 kB

Zapytania i odpowiedzi 2 – plik PDF – 763,11 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik – pDF – 677,44 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści