Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 408,53 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 1,15 Mb

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 477,31 kB


Zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- plik PDF – 1,41 Mb

Schemat zasilania – plik PDF – 515,11 kB

Schemat strukturalny rozdzielni głównej – plik PDF – 418,32 kB

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – plik PDF- 441 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści