Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej ul. Ratuszowa w Dębicy

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 317 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  plik PDF -155 MB

Formularze do wypełnienia  – plik RTF – 519 kB

Projekt budowlany – „Budowa sieci wodociągowej na dz. 742/53, 518/4, 518/5, 518/6 obr. 1 w mieście Dębica” – plik PDF – 7,62 MB


Projekt budowlany – „Budowa ulicy Ratuszowej przez tereny PKP w Dębicy na dz. nr 742/53” – plik zip – 42,6 MB


Projekt budowlany – „Sieć wodociągowa w ul. Ratuszowej w Dębicy na dz. 481/57, 481/80, 481/59, 518, 529” – plik zip – 7,44 MB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ – plik PDF -155 MB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 274kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści