Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Promienna, Spokojna, Pogodna, i Lwowska w Dębicy – etap III

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 62kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 433kB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 332kB

Decyzja o pozwoleniu na budowę – plik PDF – 1,1MB

Dokumentacja – plik ZIP – 46,1MB

Uwaga!

W zapisach SIWZ omyłkowo znalazł się załącznik nr 7 – Wykaz cen. Załącznik ten nie jest wymagany.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 158kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści