Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej ul. Fabrycznej w Dębicy

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 58kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 430kB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 358kB

Dokumentacja projektowa – plik ZIP – 9,6MB

UWAGA:

  1. Odtworzenia chodnika: w zakres niniejszego zamówienia wchodzi stabilizacja gruntu po wykopach oraz podbudowa pod nawierzchnię chodnika. Tylko te elementy należy wycenić w cenie oferty. Natomiast, poza zakresem niniejszego zamówienia jest odtworzenie nawierzchni chodnika z krawężnikami i obrzeżami.
  2. Zakres wodociągu do wykonania zgodnie z dokumentacją to:
  1. Początek od strony przejazdu kolejowego od istniejącej zasuwy.
  2. Koniec w miejscu przejścia pod torami od strony północnej, gdzie należy zdemontować istniejącą ślepą kryzę i zamontować zasuwę DN250.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 183kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści