Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowej minikoparki

Ogłoszenie

SIWZ dla Oferentów

SIWZ załączniki

Projekt umowy

Formularze do wypełnienia

Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ

SIWZ dla oferentów – po zmianach

Projekt umowy – po zmianach

SIWZ załączniki – po zmiananch

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
powrót
Przejdź do treści