Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej III w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Wzór umowy (WU)
Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
Formularze do wypełnienia
Dokumentacja
 Warunki rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wydane przez Urząd Miejski w Dębicy
Zapytania wraz z wyjaśnieniami
 Zapytania wraz z wyjaśnieniami 2
Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
IDW – po zmianie
OPZ- po zmianie
WU – po zmianie
Formularze po zmianie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści