Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2012/2013

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ dla Oferentów

SIWZ załączniki

Projekt umowy

Załacznik nr 7 do wypełnienia

SIWZ dla Oferentów – po zmianie

SIWZ załączniki – po zmianie

Projekt umowy – po zmianie

Ogłoszenie o przetargu – po zmianie

Zapytania wraz z wyjaśnieniami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
powrót
Przejdź do treści