Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja sieci wodociągowej ulica Cmentarna – Drogowców.

Ogłoszenie o zamówieniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Przedmiar robót
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Wzór umowy (WU)
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Formularze do wypełnienia
Projekt budowlany – wykonawczy
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o udostępnieniu terenu działek pasa drogowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści