Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji; Kontrakt VII projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 111kB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 615kB
Formularze do wypełnienia – plik RTF – 350 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 139 kB
Kategorie
powrót
Przejdź do treści