Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i przepompownia ścieków w Dębicy ul. Sandomierska 2011-08-09 Załączniki 6. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kana

6. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownia ścieków i instalacja elektryczna
5. Projekt budowlany budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
SIWZ – załączniki 1-6
Projekt Umowy
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści