Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, Kontrakt VI Projektu pn. \”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica\”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tekst po zmianach
Zapytania wraz z odpowiedziami 1
Zapytania wraz z odpowiedziami 2
Kategorie
powrót
Przejdź do treści