Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych – wymiana czterech sztuk dmuchaw, Kontrakt V Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kategorie
powrót
Przejdź do treści