Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa wodociągu Ø100 z hydrofornią w ul. Wielopolskiej w Dębicy

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Instrukcja dla wykonawców
SIWZ – załączniki 1 – do 6
SIWZ – wzór umowy
Pozwolenie na budowę
Decyzja na zajęcie pasa drogowego
Opis techniczny
Plan sytuacyjny – trasa wodociągu
Profil podłużny wodociągu cz. I
Profil podłużny wodociągu cz. II
Pozostałe załączniki graficzne
Plan sytuacyjny – wyjaśnienie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści